blog kaydol giriş hakkında sss

Forum ve blogdaki yeni mesajlar emailinize gelsin.

Elektrikte çoğunlukla iki zamanlı, üç zamanlı, dört zamanlı tarife olarak uygulanan çok zamanlı tarife ne demektir? Nasıl uygulanır?

soruldu 28.03 '2011 saat 02:45

Mehmet%20Akif's gravatar image

Mehmet Akif ♦♦
851160163172


Tek zamanlı ya da her saat için aynı sabit fiyatın uygunlaması yerine belirli gün veya saat dilimleri yani zaman dilimleri için farklı fiyatlar uygulanması çok zamanlı tarife uygulanmasıdır. Örneğin ülkemizde 06:00-17:00,17:00-22:00,22:00-06:00 olmak üzere üç farklı zaman dilimi için üç farklı fiyat uygulanmaktadır.

http://www.epdk.org.tr/web/elektrik-piyasasi-dairesi/ulusal-tarifeler bağlantısından tüm abone grupları için tek zamanlı ve üç zamanlı tarifelere ulaşmak mümkündür.

Çok zamanlı tarife uygulanmasının temel nedeni talep tarafının yönetilmesidir. Fiyat yüksek olduğu zaman dilimlerinde talebin düşürülmesi, talebin (fiyatın düşük olduğu) diğer zaman dilimlerine kaydırılması istenmektedir. Kaç zamanlı tarife uygulanacağı talep eğrisi ile ve arz karakteristiği ile ilgilidir. Örneğin 22:00-06:00 arasındaki talebin karaktersitiği aynı kalsa dahi yeni kurulan rüzgar santralleri ile gece 03:00-06:00 arasında öenmli miktarlarda elektrik elde diliyor ve satılması gerekiyorsa ilgili saatin fiyatı farklılaştırılabilir.

Belirlenen zaman dilimlerine ilişkin arztalep davranışlarının sürekli izlenmesi, zaman dilimlerinde ve periyot sayılarında revizyonlar yapılması gerekmektedir. Örneğin ülkemizde 17:00-22:00 olarak belirlene ouantın artıkn 15:00-24:00 olarak düzenlenmesi gerekebilir. Çünkü üç zamanlı tarifenn belirlendiği döneme nazaran talep eğrimiz oldukça önemli seviyelerde değişime uğramıştır.

yanıtlandı 30.03 '2011 saat 04:25

Mehmet%20Akif's gravatar image

Mehmet Akif ♦♦
851160163172

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1
×1

Asked: 28.03 '2011 saat 02:45

Görüldü : 1,942 defa

En son güncelleme : 13.05 '2012 saat 21:24

İlgili sorular