blog kaydol giriş hakkında sss

Forum ve blogdaki yeni mesajlar emailinize gelsin.

Engellilere doğal gaz ve elektrik satışında herhangi bir indirim var mı?

soruldu 24.04 '2011 saat 11:06

Mehmet%20Akif's gravatar image

Mehmet Akif ♦♦
851160163172


Tarife yapısında engelliler için herhangi bir indirim söz konusu değil. Ancak doğrudan ödeme yoluyla engelliler ve benzeri grupların sübvanse edilmesi söz konusu olabilir.

yanıtlandı 26.04 '2011 saat 09:22

Mehmet%20Akif's gravatar image

Mehmet Akif ♦♦
851160163172

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×22
×20
×2
×1

Asked: 24.04 '2011 saat 11:06

Görüldü : 3,972 defa

En son güncelleme : 26.04 '2011 saat 09:22