blog kaydol giriş hakkında sss

Forum ve blogdaki yeni mesajlar emailinize gelsin.

Doğal gaz güvence bedelleri ne kadardır?

soruldu 14.04 '2011 saat 04:38

Mehmet%20Akif's gravatar image

Mehmet Akif ♦♦
851160163172


27/12/2010 tarihli ve 2961 sayılı EPDK Kurul Kararı'na göre:

*"Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, ön ödemeli sayaç kullanan müşterileri hariç, diğer müşterilerinden her bir kullanım yerine göre ayrı ayrı tahsil edeceği güvence bedeli üst sınırı, abonenin kullanım yerlerine göre; kombi için 250 TL/adet, soba için 250 TL/konut, merkezi sistem için 250 TL x BBS, ocak ve/veya şofben için 61 TL olarak belirlenmiştir. Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonelerden alınacak güvence bedeli için üst sınır, abonenin 2 (iki) aylık maksimum tüketimi karşılığı doğal gaz bedelini geçemez.

2 (iki) aylık maksimum tüketim karşılığı alınacak olan güvence bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanır: GB = (2 x ÇS x ÇG x YCST x BF ) + (K x KS) + (S X SS) + (O X OS) + (Ş X ŞS) GB, mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonelerden alınacak güvence bedeli üst sınırını (TL); ÇS, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen günlük çalışma saatini (saat); ÇG, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen aylık çalışma gününü (gün); YCST, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen, kombi, soba, ocak ve şofben hariç yakıcı cihazların ortalama saatlik tüketimlerini (metreküp/saat); BF, sözleşmenin imzalandığı ay geçerli olan tüm vergiler dahil perakende doğalgaz satış fiyatını (TL/metreküp); K, bu maddenin birinci paragrafında kombi için belirlenmiş güvence bedeli tutarını; KS, kombi sayısını; S, bu maddenin birinci paragrafında soba için belirlenmiş güvence bedeli tutarını; SS, soba sayısını; O, bu maddenin birinci paragrafında ocak için belirlenmiş güvence bedeli tutarını; OS, ocak sayısını; Ş, bu maddenin birinci paragrafında şofben için belirlenmiş güvence bedeli tutarını; ŞS, şofben sayısını; ifade eder. Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonenin merkezi sisteme dahil olması ve ayrı bir yakıcı cihazının bulunmaması durumunda bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Abonenin iç tesisat projesinin tadil edilmesi halinde, güvence bedeli yalnızca tadilat konusu cihaz için yukarıdaki formülasyona uygun olarak yeniden hesaplanır. Tadilat dolayısıyla; i) Cihaz sayısının değişmesi halinde, eklenen ya da çıkarılan cihaz için hesaplanan yeni tutar, ii) Mevcut bir cihazın yenisi ile değiştirilmesi halinde ise eski ve yeni cihaz arasındaki kapasite farkı için hesaplanan tutar, dikkate alınır. Şehir içi dağıtım şirketleri tarafından serbest tüketicilere uygulanacak güvence bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenir. 05/03/2003 tarihinden sonra güvence bedeli alınan müşterilerden, sözleşmesi sona eren veya mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilenlerin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksindeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek talep tarihinden itibaren üç gün içerisinde kendisine iade edilir."*

yanıtlandı 20.04 '2011 saat 03:00

Mehmet%20Akif's gravatar image

Mehmet Akif ♦♦
851160163172

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×22
×3

Asked: 14.04 '2011 saat 04:38

Görüldü : 2,888 defa

En son güncelleme : 20.04 '2011 saat 03:00